logo MZUK
MENU
zdjęcie przedstawiające śmieciarkę MZUK podczas pracy

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności serwisu internetowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole.

Wstęp Deklaracji
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MZUK Sp. z o.o. w Kole

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmioty publiczne dokonują przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-07

Strona posiada zgodność ze standardem HTML5 oraz WCAG 2.0 (poziom AA)
Strona internetowa jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych i pod tym kątem stale rozwijana. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. 

Skróty klawiszowe

 • CTRL i "+" - powiększenie zawartości strony
 • CTRL i "-" - pomniejszenie zawartości strony
 • TAB - wybór elementów strony (menu)
 • ENTER - kliknięcie wybranego elementu
 • Strzałka w górę - przewinięcie strony do góry
 • Strzałka w dół - przewinięcie strony w dół
Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:
 • prosta i czytelna nawigacja ułatwiająca przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • skróty klawiszowe dostępne we wszystkich przeglądarkach,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • witryna wyświetlana jest prawidłowo we wszystkich popularnych platformach systemowych, przeglądarkach oraz na urządzeniach mobilnych.
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna i działa prawidłowo,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.
 • Wszelkie nieprawidłowo wyświetlane elementy czy znaczniki są dostosowywane pod kątem obowiązujących standardów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@mzuk-kolo.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynator dostępności: inspektor BHP Jerzy Kosmalski

Dostępność architektoniczna
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp.  o.o. w Kole znajduje się w budynku zlokalizowanym przy ul. Dąbska 40K, 62-600 Koło
 • schody przed wejściem są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.
 • przy budynku MZUK Sp. z o.o. na parkingu znajduje się  jedno oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • brak windy dla osób niepełnosprawnych.
 • przy głównym wejściu znajduję się tablica informacyjna zawierająca nr tel. do biura  umożliwiająca kontakt osobie niepełnosprawnej bez wchodzenia do siedziby spółki.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 - 2024

Raport o stanie zapewnienia dostępności


  © 2020 MZUK Sp. z o.o.