logo MZUK
MENU
zdjęcie przedstawiające śmieciarkę MZUK podczas pracy

AktualnościNa podstawie Zarządzenia nr 10/2024 r. z dnia 9 lipca 2024 r.  Prezesa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole, w związku z panującymi wysokimi temperaturami otoczenia, MZUK Sp. z o.o. będzie czynny w dniach 10-12 lipca do godziny 14:00.
Szanowni Mieszkańcy Koła,

Informujemy, że w kwietniu br. odebrano łącznie 127 ton 100 kg bioodpadów
z terenu budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.


O firmie


Spółka powstała w dniu 01.10.2003r. i zajmuje się realizacją zadań zleconych przez Gminę Miejską Koło oraz indywidualnymi realizacjami zadań z zakresu wywozu i zagospodarowania odpadów.SEGREGUJ ŚMIECI, DBAJ O ŚRODOWISKO!!! obraz przedstawiający kolorowe pojemniki na segregowane odpadyOrgany SpółkiZgromadzenie Wspólników
dr Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła

Rada Nadzorcza
Witold Nowak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Linke – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Karolina Sarnowska – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki
Agata Majtczak – Prezes Zarządu

Prokurenci
Justyna Kucińska – Prokurent


Odwiedź też


  link do strony BIP MZUK       link do deklaracji dostepnosci       link do efaktury


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.


  © 2020 MZUK Sp. z o.o.