logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosił: 1.220.926,73 zł i obejmował: