logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
Zapytania ofertowe

Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu typu śmieciarka
w formie leasingu operacyjnego na okres 6 lat Nr referencyjny: Z.SL.1.9.22.mzukkolo.

Dokumenty niniejszego postępowania znajdują się na platformie dostępnej pod poniższym linkiem:
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/mzuk_kolo/postepowania/551

Informacja z otwarcia ofert