logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
Organy Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  • Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła

RADA NADZORCZA

  • Jacek Klukaczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Katarzyna Rytelewska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Magdalena Przybyła – Członek Rady Nadzorczej 

ZARZĄD SPÓŁKI

  • Agata Majtczak – Prezes Zarządu