logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
Cmentarz Komunalny

Niezwykle ważną działalnością MZUK są usługi cmentarne.

MZUK jest administratorem Cmentarza Komunalnego w Leśnicy. Do zadań Administracji Cmentarza Komunalnego należy:

- prowadzenie ewidencji osób zmarłych
- własciwe zagospodarowanie i eksploatacja miejsc pochówków osób zmarłych
- wyznaczanie miejsc do pochówków i nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac ziemnych
- przyjmowanie opłat przedłużających prawo do dysponowania grobem
- utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu
- pobieranie opłat za wjazd na teren cmentarza
- wydawanie zezwoleń na ustawianie nagrobków, ławek, nasadzeń krzewów i drzew oraz nadzór
 nad wykonaniem tych prac
- wydawanie zezwoleń i nadzór nad prowadzeniem budowy grobów murowanych
- wydawanie zezwoleń na ekshumacje i nadzór nad wykonaniem tych prac
- pielęgnacja terenów zielonych i drzewostanu cmentarza

s="footer_right">created by: MT © Wszystkie prawa zastrzeżone