logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
Struktura organizacyjna

W wyniku wykonania Uchwały Nr X/84/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z o.o. Miasta Koła pod nazwą Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kole, której skrót brzmi: MZUK Sp. z o.o.

MZUK Sp. z o.o. w Kole uzyskała osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu tj. z dniem 17.10.2003r. pod: Syg. Akt V. Po.XII NS-REJ.KRS/6865/3/174

MZUK Sp. z o.o. w Kole występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

MZUK Sp. z o.o. posiada siedzibę w Kole przy ul. Dąbska 40K i działa na terenia Miasta Koła.

Komórki i jednostki organizacyjne Spółki uszeregowane są w piony organizacyjne i podlegają Zarządowi Spółki. Są one powoływane przez Zarząd Spółki.