logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
Świadczone usługi

Przedmiotem działalności Spółki na terenie miasta i powiatu kolskiego jest m.in.:

- zbieranie i transport odpadów stałych
- utrzymanie czystości na terenie parków miasta Koła
- selektywna zbiórka odpadów
- recykling i sprzedaż odzyskanych surowców wtórnych
- oznakowanie ulic i dróg
- odśnieżanie ulic, placów i chodników w ramach ich zimowego utrzymania
- omiatanie ulic na zlecenie Gminy Miejskiej Koło
- zbieranie padłych zwierząt
- odbiór przeterminowanych leków z aptek
- administrowanie zasobami cmentarza komunalnego w Leśnicy