logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
Przedmiot działalnosci


38.22.Z. PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
38.31.Z. DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
38.32.Z. ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
39.00.Z. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
43.99.Z. POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
43.20.Z. KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z WYŁACZENIEM MOTOCYKLI
49.42.Z. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
52.10.B. MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
68.10.Z. KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
68.20.Z. WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
77.11.Z. WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONTEK
77.12.Z. WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z WYŁACZENIEM MOTOCYKLI
77.39.Z. WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZADZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
81.10.Z. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
81.21.Z. NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKOW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
81.22.Z. SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
81.29.Z. POZOSTAŁE SPRZATANIE
81.30.Z. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
93.29.Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
96.03.Z. POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
96.09.Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
25.11.Z. PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
25.12.Z. PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
25.61.Z. OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
25.62.Z. OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
25.91.Z. PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
25.92.Z. PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
25.93.Z. PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
25.94.Z. PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
25.99.Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
33.11.Z. NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
33.22.Z. NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
33.17.Z. NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
33.19.Z. NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
38.11.Z. ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.12.Z. ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
38.21.Z. OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE