logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
Organy Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  • dr Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła

RADA NADZORCZA

  • Witold Nowak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Łukasz Linke – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
  • Karolina Sarnowska – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

  • Agata Majtczak – Prezes Zarządu

PROKURENCI

  • Justyna Kucińska – Prokurent