logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosił: 1.467,825,79 zł i obejmował: